ענף ביטוח המטענים מהווה תחום התמחות נפרד בעולם הביטוח.
רק חלק מסוכני הביטוח ואף מחברות הביטוח עוסקים בענף ייחודי זה.
במסגרת אתר זה , תוכל לקבל מידע מקצועי בנושא ביטוח זה וכן פרטים לגבי
המבטחים ,הסוכנים, השמאים ושאר נותני השירותים הפעילים בענף זה.

לראשונה בישראל !!
הפקת תעודות ביטוח ימיות / אוויריות וניהול תיק הביטוח באינטרנט

מעתה אינך צריך יותר לפנות למבטח / לסוכן להזמנת תעודת הביטוח ביבוא / ביצוא
ולהמתין לקבלתה בדואר / עם שליח ולשלוח העתקים לעמיל המכס / הבנק. הפק
עצמאית את תעודת הביטוח שלך באמצעות מערכת התוכנה הייחודית של קומספיד
תוך אפשרות צפייה בביטוחים קודמים והפקת דוחות לפי חתכים שונים עם אפשרות
שיגור מיידי באימייל של תעודת הביטוח לבנק / עמיל המכס / הלקוח בחו"ל.

איתור מטענים אוויריים עפ"י שטר מטען צפי אוניות בנמלי ישראל