היסא

םילמנה יאמש הנידמה
Hong Kong  Paulsen & Bayes China
Tianjin    
     
Cyprus Ports Authority  Orphanides & Murat Cyprus
     
     
     
Calcutta  Tata Marine India
Chennai  Wilson & company  
Jawaharlal Nehru    
Kandla    
Mumbai  Tata Marine  
Mundra    
Pipavav    
     
Belawan  P.T. Superintending Indonesia
     
Ashdod   Israel
Haifa    
     
Kawasaki   Japan
Kitakyushu    
Kobe  Cornes & Co.  
Osaka    
     
Johor   Malaysia
Klang  Harper Wira  
Kuantan    
Penang    
Sabah    
Tanjung Pelepas    
     
Karachi  Mackinnon Mackenzie Pakistan
     
Singapore  Boustead Services Singapore
     
Inchon  Hyopsung Shipping South Korea
     
Sri Lanka  Aitken,Spence & co. Sri Lanka
     
Kaohsiung  Jardine, Matheson Taiwan
Keelung    
Taichung    
     
Laem Chabang  Allied Surveyors Thailand
Sriracha    
     
Dubai Ports Authority  Inchcape Shipping United Arab Emirates