הקירמא זכרמו םורד

םילמנה יאמש הנידמה
Buenos Aires  Cooper Brothers Argentina
Quequen    
Rosario    
     
Barbados  Gardiner Austin Barbados
     
Itaqui   Brazil
Maceio    
Rio Grande    
Recife  Thom & Cia  
Santos  Inspect Santos  
Vitoria    
     
Cartagena  Hudson Ltda Colombia
Santa Marta    
     
Topolobampo  Matthews, Matson Mexico
     
Fajardo   Puerto Rico
     
Port Authority   Trinidad
     
Montevideo  Agencia Maritima Uruguay
     
La Guaira  Frank B. hILL Venezuela
Puerto Cabello